x

Chị Nguyễn Huyền

Admin

06/03/2023

Giáo trình hay, laoshi nhiệt tình, chương trình học bài bản. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị nữa nhé!
Các bạn mới học từ đầu nên học từ Cầm Xu nhé!

Cảm nhận học viên