x

Chị Phương Thảo

Admin

12/01/2023

Cô giáo Vân Khánh rất giỏi, nhiệt tình, từ bé đến giờ mình mới được học một cô giáo tốt như vậy. Mặc dù mình học kém nhưng mà với sự hiểu biết, tận tình truyền đạt của cô thì mình thấy tiếp thu bài học rất dễ hiểu!

Cảm nhận học viên