Share:

Chương trình ngày 22.02.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe câu chuyện “Con lừa và cái bóng” các bạn nhé.

驴子和他的影子

一个旅客雇了一头驴,骑着它到远处去。

那天天气很热,赤日炎炎。他停下来休息,躲避在驴子的影子下,求个荫凉,避免暴晒。

因为驴子的影子仅仅够遮蔽一个人,于是旅客和驴子的主人为了遮荫激烈地争起来,谁都认为自己才有这个权利。

驴子的主人坚持说他仅出租驴子本身,不出租驴子的影子。而那旅客说他雇的驴子包括驴子本身和影子。

他们争论不休,以至互相打了起来。结果,在他们打架的时候,驴子逃跑了。

这个故事告诉我们,人们往往为小事争吵不休,从而失去了最重要的东西。

 

Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây:

[emaillocker] https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBadVD2pFt_XlEtBE[/emaillocker]

 

Share: