Share:

ĐỀ TÀI VỀ BỘ SÁCH EMOTIONAL CHINESE VỪA CHÍNH THỨC ĐƯỢC DUYỆT BÁO CÁO TRỰC TIẾP

TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CỦA VIỆN KHỔNG TỬ


Hội thảo quốc tế là loại hội thảo khoa học cấp cao nhất, đứng trước các cấp quốc gia, cấp bộ, cấp trường, cấp khoa; và có ấn bản kỷ yếu có mã ISBN (viết tắt của International Standard Book Number, Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho ấn phẩm xuất bản).
Giữa danh sách báo cáo đều là Thạc sĩ/ Tiến sĩ đến từ các Viện nghiên cứu và trường Đại học, chỉ có mình tôi đến từ đơn vị tư nhân và chưa có bằng Thạc sĩ.
Một thành tựu bất ngờ và đầy may mắn cho năm nay. Cảm ơn 3 năm miệt mài của đội ngũ biên soạn. Hẹn gặp lại vào 19/12 tới.

Theo cô Nguyễn Thanh Cầm

Share: