Share:

Chương trình ngày 27.02.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe câu chuyện vui “Hai cộng ba bằng mười”.

Mời các bạn nghe bài giảng chi tiết tại fanpage: Tiếng Trung Cầm Xu – Dạy phát âm chuẩn nhất Hà Nội

Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây:

[emaillocker]https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBbSPIIYT0SjN1BtI[/emaillocker]

二加三等于十

爸爸拿了一把  茶壶 和几个杯子,放在桌子上,想教弟弟加法。他倒了两杯茶,问弟弟:“这里有多少杯茶?

弟弟说:“两杯。”

爸爸点点头,又倒了三杯茶,问:“现在,这里有多少茶?”

弟弟伸出指数:“一,二,三,四,五,。。。六,七,八,九,十。查案是十!”

爸爸摇摇头说:“不对,二加三,等于五。怎么会是十呢?”

弟弟一头雾水地搔搔头:“爸爸不是问‘这里有多少杯’吗?这里真的有十个杯子啊。”

原来弟弟以为爸爸问的是多少个杯子,不是多少杯茶!

 

Share: