Share:

12208695_434126716787607_5166445564524728910_n

Nếu tình yêu bảo anh hãy tiếp tục bước đi, anh sẽ vì tình yêu mà tranh đấu đến cùng.
如果爱告诉我走下去, 我会拼到爱尽头
Rúguǒ ài gàosù wǒ zǒu xiàqù, wǒ huì pīn dào ài jìntóu

Bổ sung
如果 /Rúguǒ/ : nếu
下去 /xiàqù/ : tiếp nữa, thêm
尽头 /jìntóu/ : cuối, phần cuối

Share: