Share:

sassy-go-go2

如果……就……”句式
如果……就……”, (rú ɡuǒ … … jiù … …): Nếu… thì….

1。如果你猜对了,我就告诉你;
(rú ɡuǒ nǐ cāi duì le , wǒ jiù ɡào su nǐ.)
Nếu bạn đoán đúng thì tôi sẽ nói cho bạn biết.
Khẩu ngữ thường nói:

猜对了(cāi duì le), Đoán đúng rồi,

猜不出来 (cāi bù chū lái), Không đoán ra,

我瞎猜的 (wǒ xiā cāi de), Tôi đoán mò.

2. 如果观众朋友们想学好普通话,就一定要多说多练习。
Nếu các bạn muốn học giỏi tiếng phổ thông Trung Quốc, thì nhất định phải nói nhiều và luyện tập nhiều.
Rúguǒ guānzhòng péngyǒumen xiǎng xuéhǎo pǔtōnghuà, jiù yīdìng yào duō shuō duō liànxí.

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Share: