Share:

Chương trình ngày 01.03.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe bài “Lễ phép sẽ được giảm giá “.

Mời các bạn nghe bài giảng chi tiết tại fanpage: Tiếng Trung Cầm Xu – Dạy phát âm chuẩn nhất Hà Nội

Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây:

[emaillocker]https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBcOrkDitlx30ogcc[/emaillocker]

有礼貌就打折

为了教学生礼貌,安徽一间大学推出餐厅的特价活动,点餐时说“您好”、“请”、“谢谢”、餐点就半价。6块钱的一份餐,现在3块钱就有了。

不少人觉得学校没必要这么做, 但是学生大多很喜欢这个特价活动。

第一次听说有学校这样叫礼貌,不知道这样是好还是不好呢?

Share: