Share:

Chương trình ngày 04.04.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe bài “Mỗi người một nửa, tình cảm không phai”.

Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây:

[emaillocker]https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBgWSCD5JUKgTJB51C[/emaillocker]

一人一半,感情不散

黄先生和朋友一起去吃饭。他点了一个套餐,朋友点了一盘炒饭。

东西来了。黄先生的套餐里有很多好吃的。有炒面,小菜,水果,甜点和一杯茶。

他要了一个盘子,把小菜,水果和甜点都分一半给朋友。朋友说:“不用客气,你吃吧!”

黄先生说:“一人一样,感情不散。一起分享好东西,感情会更好。”

Share: