Share:

8: 00 :八点 /Bā diǎn /
8: 05 :八点零 五分 /Bā diǎn líng wǔ fēn/
8: 15 :八点十五 (分)/ 八点一刻 /bā diǎn shíwǔ (fēn)/ bā diǎn yīkè/
8: 30 :八点三十 (分)/ 八点半 /bā diǎn sānshí (fēn)/ bā diǎn bàn/
8: 45 :八点四十五 (分)/ 八点三刻 / 差一刻九点 /bā diǎn sì shí wǔ (fēn)/ bā diǎn sān kè / chà yī kè jiǔ diǎn/

Mọi người cùng dịch xem bây giờ là mấy giờ nhé !
现在是八点五十分。
xiànzài shì bā diǎn wǔshí fēn.

11247711_433036616896617_7164195364684184038_n

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Và đừng quên share lại về wall để lưu giữ nếu bạn thấy bài viết này hữu ích nhé !

 

Share: