Share:

Bạn có bao giờ cảm thấy đau đầu vì Ngữ pháp Tiếng Trung, bạn không biết khi nào thì dùng từ này? Còn khi nào thì dùng từ kia? Đừng lo, Tiếng Trung Cầm Xu sẽ giúp bạn giải quyết qua series [Ngữ pháp Tiếng Trung]. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng và phân biệt 想 và 要 (xiǎng và yào).

Phân biệt 想 và 要 (xiǎng và yào)

想 (xiǎng): Là những gì mình nghĩ nhưng có thể không hoàn thành.

Ví dụ như: 我想去看电影 /wǒ xiǎng qù kàn diànyǐng/ – Tôi muốn đi xem phim) – Khi dùng 想 thì hành động đó chỉ mang tính chất là “muốn” thôi, không làm cũng không sao. (Khá giống từ Want trong tiếng Anh)

要 (yào): Cũng là mong muốn nhưng đòi hỏi hành động đó phải được hoàn thành và thể hiện sự quan trọng và nghĩa vụ, buộc phải thực hiện (gần như Have to hoặc Need trong tiếng Anh).

Ví dụ như nói 我爸爸病了,明天我要回家看他 /wǒ bàba bìngle, míngtiān wǒ yào huí jiā kàn tā/ – Bố tôi ốm rồi, ngày mai tôi phải về nhà thăm bố)

要 (yào): Muốn, (mang ý cần, phải, nên)。
想 (xiǎng): Tùy ngữ cảnh, dịch sang tiếng Việt có 3 nghĩa khác nhau:Muốn, (suy) nghĩ, nhớ。

  • 我想吃苹果 /wǒ xiǎng chī píngguǒ/ – tôi muốn ăn táo)。
  • 我想去看话剧 /wǒ xiǎng qù kàn huàjù/ – tôi muốn xem kịch nói)。
  • 这个问题太难,我想不出来。/zhège wèntí tài nán, wǒ xiǎng bù chūlái/ – vấn đề nầy khó quá tôi nghĩ ko ra)。
  • 你们想一想,这是什么?/nǐmen xiǎng yī xiǎng, zhè shì shénme?/ – các bạn suy nghĩ xem, đây là cái gì?)。
  • 我很想我的妈妈 /wǒ hěn xiǎng wǒ de māmā/ – tôi rất nhớ mẹ tôi)。
  • 你想不想你的爱人? /nǐ xiǎng bùxiǎng nǐ de àirén?/ – bạn có nhớ người yêu của bạn ko?)。

Từ những câu trên ta có thể nhìn thấy được:
想 (xiǎng): Nghĩa là muốn khi đứng trước động từ khác。
想 (xiǎng): Nghĩa là nghĩ, suy nghĩ, thường ko có tân ngữ hoặc kết hợp với động từ xu hướng。——〉出,来,到。/chū, lái, dào./

想 (xiǎng): Nghĩa là nhớ, thường ở đằng sau có tân ngữ là danh từ chỉ người hay sự vật。
Trường hợp 想 trong tổ hợp 想我的妈妈 /xiǎng wǒ de māmā/ đồng nghĩa với 想念 /xiǎngniàn/, nghĩa là nhớ, nhớ nhung, cũng đồng nghĩa với 怀念 /huáiniàn/,song 怀念 /huáiniàn/ mang sắc thái nhớ thương luyến tiếc。

Xem thêm: 50 câu Tiếng Trung đơn giản dễ học

Lịch khai giảng tháng 9

Share: