x

10 cách nói về 10 kiểu người khác nhau trong tiếng Trung – Anh – Việt

camxu

06/08/2016

 

1.一根筋儿 (Yī gēn jīn er) One track-minded.
Đầu óc thiển cận
别跟他较劲了。他一根筋,你还不知道?(Bié gēn tā jiàojìnle. Tā yī gēn jīn, nǐ hái bù zhīdào?)
Stop reasoning with him. Don’t you know he is one track-minded?
Đừng so đo với hắn. Hắn là người đầu óc thiển cận, bạn còn không biết sao?

2. 出众的人 (Chūzhòng de rén) a lulu
Người xuất chúng; người tài giỏi; hơn người
要说漂亮,我们公司新来的秘书可算是个相貌出众的女孩子了。(Yào shuō piàoliang, wǒmen gōngsī xīn lái de mìshū kěsuàn shìgè xiàngmào chūzhòng de nǚ háizile.)
Talking about being pretty, our company’s new secretary is indeed a lulu.
Nếu nói về xinh đẹp, công ty chúng tôi mới có một thư ký phải nói là một cô gái ngoại hình xuất chúng.

3.两面派 (Liǎngmiànpài) two-faced
Hai mặt; hai lòng; kẻ hai mặt
我知道怎样对付两面派,而且一眼就能看出谁是一贯两面讨好的人。(Wǒ zhīdào zěnyàng duìfù liǎngmiànpài, érqiě yīyǎn jiù néng kàn chū shuí shì yīguàn liǎngmiàn tǎohǎo de rén)

I know how to handle two-faced people and can even tell at the first glance who are in the habit of running with the hare and hunting with the hounds.
Tôi biết phải đối phó với kẻ hai mặt như thế nào, với lại vừa nhìn là biết ai là kẻ hai mặt nịnh hót rồi.

4.傻大个儿 (Shǎ dà gè’er) a lummox
Kẻ khờ; gã ngốc; người vụng về
听说那个傻大个儿把他们公司的买卖搞得一团糟。(Tīng shuō nàgè shǎ dà gè’er bǎ tāmen gōngsī de mǎimài gǎo dé yītuánzāo.)
It is said that the lummox has loused up their company’s whole business.
Nghe nói gã ngốc đó làm hỏng việc kinh doanh của công ty họ.

5. 收破烂儿的人 (Shōu pòlàn er de rén) a rag man
Người nhặt đồng nát; người nhặt ve chai
那些收破烂儿的人走街串户,有时也能挣不少钱。(Nàxiē shōu pòlàn er de rén zǒu jiē chuàn hù, yǒushí yě néng zhēng bù shǎo qián)
Those rag men going from door to door sometimes may also earn quite a handsome sum of money.
Người nhặt ve chai hết nhà này đến nhà khác, thỉnh thoảng cũng kiếm được khá nhiều tiền.

6. 乡巴佬 (Xiāngbālǎo) hayseed
Người quê mùa; người vụng về
她说她决不会嫁给一个乡巴佬,不管他多有钱。(Tā shuō tā jué bù huì jià gěi yīgè xiāngbālǎo, bùguǎn tā duō yǒu qián.)
She insisted that she would not marry herself off to a hayseed, no matter how rich he was.
Cô nói cô nhất định không lấy người quê mùa cho dù anh ta có giàu có đi nữa.

7. 不三不四的人 (Bù sān bù sì de rén) riff-raffs
Người không ra gì; dở ông dở thằng
老张的家里总来些不三不四的人,可想而知老张不是什么好东西。(Lǎo zhāng de jiālǐ zǒng lái xiē bù sān bù sì de rén, kě xiǎng ér zhī lǎo zhāng bùshì shénme hǎo dōngxī.)
There are always riff-raffs hanging around in LaoZhang’s home, which gives you the feeling that Lao Zhang is not a good guy.
Trong nhà lão Trương toàn người không ra gì, cho nên lão Trương cũng chẳng ra làm sao cả.

8. 受气包儿 (Shòuqì bāo er) doormat
Người bị chà đạp; người bị khinh khi
她天生就是个受气包儿,什么事都不敢说个不字 (Tā tiānshēng jiùshì gè shòuqì bāo er, shénme shì dōu bù gǎn shuō gè bù zì)
She’s born doormat , afraid of going against anything.
Trời sinh cô ấy là người bị khinh khi, việc gì cũng không dám nói nửa lời.

9. 面无表情的人 (Miàn wú biǎoqíng de rén) a deadpan
Người vô cảm; người không có cảm xúc
和那些面无表情的人在一起工作真让人憋气。(Hé nàxiē miàn wú biǎoqíng de rén zài yīqǐ gōngzuò zhēn ràng rén biēqì.)
You feel choked to work with those deadpans.
Làm việc chung với những người vô cảm thật khiến người ta ngột ngạt.

10. 扫帚星 (Sàozhǒuxīng) a jinx
Người hãm tài; sao chổi
有人说那个女人是个扫帚星,谁跟她结婚谁倒霉。(Yǒurén shuō nàgè nǚrén shìgè sàozhǒuxīng, shuí gēn tā jiéhūn shuí dǎoméi.)
She’s said to be a jinx, who would bring bad luck to whoever she marries.
Có người nói cô gái kia là sao chổi, ai kết hôn với cô ta đều bị xui xẻo.

Nguồn: Blog Tự học Tiếng Trung

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Các khóa học tại Trung tâm Cầm Xu

Khoá Phát âm

Khóa học dành cho người chưa biết gì Tiếng Trung, sau khóa học, học viên sẽ có phát âm chuẩn, biết tra từ điển, hát, đọc thơ, tự giới thiệu bản thân bằng Tiếng Trung, gõ được chữ Hán trên máy tính, điện thoại.

 • Số buổi học:

  6 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

1.500.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Phát âm – Khởi động

Dành cho các bạn đã học xong phát âm. Sau khi học xong bạn sẽ có 500 từ vựng cơ bản, 400 từ vựng mở rộng, 100 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được tất cả các chủ đề cơ bản trong cuộc sống và công việc như giới thiệu, mua bán, du lịch, nhắn tin với người Trung Quốc,...

 • Số buổi học:

  35 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

6.890.000 vnđ
Đăng ký ngay

Khoá Tăng tốc

Dành cho những bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc học xong cuốn Boya sơ cấp 1 hoặc cuốn Hán ngữ quyển 3. Sau khóa học này bạn sẽ có khoảng 1000 từ vựng chính thức, 900 từ vựng mở rộng, 200 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được nhiều hơn, biết cách đưa ra một số quan điểm với các chủ đề trong cuộc sống và công việc.

 • Số buổi học:

  30 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

5.990.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Cất Cánh

Khóa học này dành cho các bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc Boya sơ cấp 1 hoặc Hán ngữ cuốn 3. Sau khóa này bạn sẽ có tổng cộng 1400 từ vựng chính và 1200 từ vựng mở rộng, khắc sâu 300 cấu trúc ngữ pháp, thành thạo giao tiếp Tiếng Trung thông dụng, có thể tranh biện, chia sẻ quan điểm cá nhân bằng Tiếng Trung.

 • Số buổi học:

  25 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

5.990.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Bài viết liên quan