Share:

[youtube id=”ULCXbdUUaLQ”]

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí
Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười

Share: