Share:

1455076_173927682807513_1959552030_n

Trên thế gian này, thứ quý giá nhất không phải những gì “không có được” hay “đã mất đi”, mà chính là hạnh phúc hiện đang nắm giữ.

世间最珍贵的不是“得不到”和“已失去”,而是现在能把握的幸福。

/shì jiān zuì zhēn guì de bú shì “dé bú dào ”hé “yǐ shī qù ”,ér shì xiàn zài néng bǎ wò de xìng fú/

TỪ MỚI:
– 世间 /shì jiān/: thế gian
– 最 /zuì/: nhất
– 珍贵 /zhēn guì/: quý giá, trân quý
– 得不到 /dé bú dào/: không có được
– 已失去 /yǐ shī qù/: đã mất đi
– 不是 … 而是 /bú shì … ér shì/: ko phải… mà là…
– 现在 /xiàn zài/: hiện tại
– 把握 /bǎ wò/: nắm lấy, giữ lấy
– 幸福 /xìng fú/: hạnh phúc

———————

Kênh dạy tiếng Trung trên Youtube : Cầm Xu 
Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo
Thông tin về lịch khai giảng và các khóa học, các bạn tham khảo TẠI ĐÂY
Hotline: 0932 314 298

Share: