Share:

Một cốc nước trong vẩn đục vì một giọt nước bẩn, một cốc nước bẩn lại không thể vì có một giọt nước trong mà thành nước trong được.
一杯清水因滴入一滴污水而变污浊,一杯污水却不会因一滴清水的存在而变清澈。
Yībēi qīngshuǐ yīn dī rù yīdī wūshuǐ ér biàn wūzhuó, yībēi wūshuǐ què bù huì yīn yīdī qīngshuǐ de cúnzài ér biàn qīngchè.

Từ mới
污浊 /wūzhuó/ : đục, vẩn đục
存在 /cúnzài/ : còn, có thật
清澈 /qīngchè/ : trong suốt, trong veo

13344528_503884409811837_4443132690910727423_n

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Và đừng quên share lại về wall để lưu giữ nếu bạn thấy bài viết này hữu ích nhé !

Share: