x

Anh Đặng Quốc Tuấn

Admin

28/03/2023

Học ở Cầm Xu anh thấy rất hời, học ít thời gian nhưng được nhiều kiến thức. Thời gian đối với anh rất quan trọng. Anh thích cách dạy của Cầm Xu vì tính logic, khoa học và các ví dụ thực tế được đưa nhiều vào trong lúc dạy giúp anh học nhanh hơn dù anh rất bận.

Cảm nhận học viên