x

Anh Hồng Quân

Admin

07/03/2023

Cô giáo vui tính, dạy dễ hiểu, chương trình học ổn. Các bạn chăm sóc học viên cũng nhiệt tình nữa. Mình thích học phát âm ở đây vì thầy cô phát âm chuẩn và kèm cặp rất sát sao, chữa bài tập đến nửa đêm.

Cảm nhận học viên