x

Chị Bích Ngọc

Admin

12/01/2023

Chất lượng giảng dạy của trung tâm tốt, giáo viên dạy dễ hiểu, nhiệt tình.
Dù là học online nhưng vẫn tương tác tốt giữa cô và trò, có btvn và sửa bài tập cho từng học viên.
Rất hài lòng đặc biệt là với phần phát âm.
Cảm ơn trung tâm và đặc biệt là cô Thanh Nga😘😘😘😘

Cảm nhận học viên