x

Chị Đoàn Phương Hà

Admin

06/03/2023

Cô giáo rất nhiệt tình,các bạn trong lớp rất dễ gần và học đều giỏi. Mình sẽ học tiếp quyển 2 và quyển 3. Trong thời gian học ở đây mình đã sử dụng những gì được học và áp dụng vào công việc hằng ngày. Việc học tiếng Trung đã giúp ích rất nhiều cho công việc của mình.

Cảm nhận học viên