x

Chị Linh Nguyễn

Admin

06/03/2023

Giảng viên của trung tâm nhiệt tình. Các bạn trợ lý cũng vậy. Lớp học không áp lực nhiều nhưng vẫn cần các bạn chú ý vào bài học. Đặc biệt là trung tâm không theo kiểu chạy quảng cáo tràn lan voucher này nọ combo nọ kia nên mình rất thích. Cảm ơn trung tâm đã tạo cơ hội để mình học tiếng Trung một cách vui vẻ đến vậy!

Cảm nhận học viên