x

Chị Linh Nhi

Admin

28/03/2023

Trung tâm và giáo viên đều rất tâm huyết và tuyệt vời. Mình thấy giáo trình Emotional Chinese của trung tâm rất phù hợp với mình và mình cảm thấy bản thân tiến bộ rất nhanh chóng. Mình rất thích cách dạy và xây dựng bài giảng của trung tâm vì rất khoa học, dễ hiểu và giúp người mới bắt đầu biết cách tiếp xúc với tiếng Trung dễ dàng nhất.

Cảm ơn trung tâm và thầy Thành Đạt lớp A767 rất nhiều vì đã giúp mình có một trải nghiệm tuyệt vời ở đây.

Cảm nhận học viên