x

Chị Ngọc Diệp

Admin

06/03/2023

Laoshi Vân Khánh dạy hay, nhiệt tình với lớp, chữa bài kỹ cho học viên. Giáo trình trung tâm hiện đại, hay, phù hợp với nhiều đối tượng. Tuy nhiên lịch học tuần 3 buổi hơi căng thẳng nhưng mình vẫn cố gắng theo lớp thì thấy trình độ lên rõ rệt.

Cảm nhận học viên