x

Chị Ngọc Hà

Admin

06/03/2023

Học qua vài trung tâm đến với Cầm Xu chỉ hơn một tháng mình thực sự rất hài lòng. Giáo trình rõ ràng, nội dung các bài có liên kết và sát thực tế. Dù học online nhưng có phần quay lại bài giảng rất thuận tiện!

Cảm nhận học viên