x

Chị Ngọc Hân

Admin

07/03/2023

Laoshi nhiệt tình, tận tâm, dạy dễ hiểu. Giáo trình nhiều màu sắc và kiến thức cô đọng chứ không lan man như nhiều giáo trình khác mình đã từng học. Được cái ở đây được học nói rất nhiều.

Cảm nhận học viên