x

Chị Nguyễn Thị Phương Bắc

Admin

07/03/2023

Em rất thích cô giáo, cô luôn kiên nhẫn nghe và nhẹ nhàng sửa lỗi cho học sinh, luôn động viên, khen ngợi và tạo sự hứng khởi cho học viên khi học.

Cảm nhận học viên