x

Chị Nguyễn Hải Triều

Admin

06/03/2023

Chất lượng giảng dạy tuyệt vời, thầy cô và đến cả tư vấn viên cũng vô cùng nhiệt tình và quan tâm đến chất lượng học.
Dù thời lượng học ngắn nhưng thầy cô vẫn luôn cố gắng tương tác trong quá trình học, giáo trình của trung tâm thật sự tuyệt vời.
Cảm ơn trung tâm đặc biệt là laoshi Văn Chiến ạ.

Cảm nhận học viên