x

Chị Nguyễn Trần Bích Thảo

Admin

06/03/2023

Chương trình học và cô dạy rất tốt, rất hiệu quả. Giáo viên dạy phát âm chuẩn, tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn, sửa bài tập, sửa lỗi sai cho học viên, giáo viên cũng rất tích cực trả lời tin nhắn của học viên, rất thích cô Linh, cảm cô và chị Vân, chị Dinh đã hỗ trợ để em hoàn thành khóa phát âm này.

Cảm nhận học viên