x

Chị Nguyễn Võ Lan Chi

Admin

12/01/2023

Thực sự mà nói, trải nghiệm qua nhiều Trung Tâm rồi, nhưng chỉ có Cầm Xu làm mình cảm thấy so với số tiền học phí mình đã chi trả, thì thực sự quá lời luôn ấy. Giáo viên thì siêu siêu nhiệt tình. Lại cực kỳ có chuyên môn + tận tâm. Đặc biệt là Đạt Laoshi. Chưa kể đến các chị tư vấn viên, Chăm sóc học viên ấy. Thực sự là quá chu đáo và siêu dễ thương. Mình may mắn gặp được Chị Dinh. Cực có tâm & có trách nhiệm 😍.

Nếu có 10 ⭐️, chắc chắn tặng tập thể giáo viên & trung tâm Cầm Xu cả 10 sao ⭐️ luôn ý.

Cảm nhận học viên