Share:

Phân tích chiết tự:

– Chữ Đính ( 訂) : Gồm bộ Ngôn (言) với chữ Đinh (丁)
– Một lời (言) đã nói ra thì như đinh(丁)đóng cột,..!

Theo nét văn hoá và cách ứng xử ngày xưa, người ta rất trọng lời nói, và thông qua lời nói người ta có thể kết giao bạn bè, và hiểu được sự tín nghĩa của bạn bè, hay các mối quan hệ bang giao. Nên cổ nhân luôn có câu cửa miệng để nói về sự tín nghĩa, xem trong ngôn từ, lời hứa, lời đã nói ra rằng :

一言九鼎四馬難追.
Yī yán jiǔdǐng sìmǎ nán zhuī.
Nhất ngôn cửu đỉnh , tứ mã nan truy.
5

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Và đừng quên share lại về wall để lưu giữ nếu bạn thấy bài viết này hữu ích nhé !

Share: