Share:

Dự đoán điểm chuẩn của 20 trường đại học tuyển sinh khối D4 năm 2018. Lưu ý: Dự đoán được nêu ra trên cơ sở điểm chuẩn của trường qua các năm và chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 1. Đại học Hà Nội (Tiếng Trung nhân đôi)

 • Điểm chuẩn 2015: 31.5 điểm
 • Điểm chuẩn 2016: 30 điểm
 • Điểm chuẩn 2017: 33,67 điểm
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: Dao động từ 32 – 34 điểm
Đại học Hà Nội
 1. Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (Tiếng Trung nhân đôi)

 • Ngành Sư Phạm

Điểm chuẩn 2015: 7 điểm (có hệ thống tính điểm riêng)

Điểm chuẩn 2016: Tiến hành thi tích hợp

Điểm chuẩn 2017: 33 điểm

Dự đoán điểm chuẩn 2018: Dao động từ 32 – 34 điểm

 • Ngành Ngôn Ngữ

Điểm chuẩn 2015: 7.5 điểm (có hệ thống tính đểm riêng)

Điểm chuẩn 2016: Tiến hành thi tích hợp

Điểm chuẩn 2017: 34,5 điểm

Dự đoán điểm chuẩn 2018: Dao động từ 34 – 34,5 điểm

 

 1. Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (Tiếng Trung nhân đôi)

 • Điểm chuẩn 2015: 91 điểm (Tiến hành thi tích hợp)
 • Điểm chuẩn 2016: 83 điểm (Tiến hành thi tích hợp)
 • Điểm chuẩn 2017: 32,25 điểm
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: Dao động từ 32 đến 33 điểm

 

 1. Viện Đại học Mở

 • Điểm chuẩn 2015: 22 điểm
 • Điểm chuẩn 2016: 20 điểm
 • Điểm chuẩn 2017: 28,75 điểm (Tiếng Trung nhân đôi)
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: Dao động từ 20 đến 21 điểm

 

 1. Học viên khoa học quân sự:

 • Hệ nam:

Điểm chuẩn 2015: 21,06 điểm

Điểm chuẩn 2016: 23,5 điểm

Điểm chuẩn 2017: 23,75 điểm

Dự đoán điểm chuẩn 2018: 23 đến 24 điểm

 • Hệ nữ:

Điểm chuẩn 2015: 26,81 điểm

Điểm chuẩn 2016: 27 điểm

Điểm chuẩn 2017: 27,25 điểm

Dự đoán điểm chuẩn 2018: 27 đến 28 điểm

 

 1. Đại học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc)

 • NTH01

Điểm chuẩn 2015: 25,75 điểm

Điểm chuẩn 2016: 25,3 điểm

Điểm chuẩn 2017: 27,25 điểm

Dự đoán điểm chuẩn 2018: 27 đến 28 điểm

 • NTH04

Điểm chuẩn 2015: 30 điểm (nhân đôi Tiếng Trung)

Điểm chuẩn 2016: 32.53 điểm (nhân đôi Tiếng Trung)

Điểm chuẩn 2017: 25,25 điểm

Dự đoán điểm chuẩn 2018: 25 đến 26 điểm

 

 1. Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM

 • Ngôn ngữ Trung

Điểm chuẩn 2015: 20

Điểm chuẩn 2016: 19,25

Điểm chuẩn 2017: 24,25

Dự đoán điểm chuẩn 2018: 24 đến 25 điểm

 • Đông phương học

Điểm chuẩn 2015: 20,75

Điểm chuẩn 2016: 20,75

Điểm chuẩn 2017: 24

Dự đoán điểm chuẩn 2018: 24 đến 24,5 điểm

 

 1. Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng

 • Ngôn ngữ Trung

Điểm chuẩn 2015: 26,58 (nhân đôi Tiếng Trung)

Điểm chuẩn 2016: 24

Điểm chuẩn 2017: 23,5

Dự đoán điểm chuẩn 2018: từ 23 đến 24

 • Sư phạm Trung

Điểm chuẩn 2015: 26,15 (nhân đôi Tiếng Trung)

Điểm chuẩn 2016: 21

Điểm chuẩn 2017: 22,25

Dự đoán điểm chuẩn 2018: từ 22 đến 23

 

 1. Đại học Mở TP.HCM

 • Điểm chuẩn 2015: chưa tuyển nhóm ngành D4
 • Điểm chuẩn 2016: 20
 • Điểm chuẩn 2017: 22,25
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 22 đến 23

 

 1. Đại học Sư phạm TP.HCM

 • Điểm chuẩn 2015: 26,75 (nhân đôi Tiếng Trung)
 • Điểm chuẩn 2016: 20
 • Điểm chuẩn 2017: 21,25
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 21 đến 22
 1. Đại học Thương mại:

 • Điểm chuẩn 2017: 22,5
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: Từ 22 đến 23

 

 1. Đại học Công nghiệp Hà Nội

 • Điểm chuẩn 2017: 21,25
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 21 đến 21,5

 

 1. Học viện khoa học Quân Sự

 • Điểm chuẩn 2017: 20,5
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: Từ 20 đến 21
 1. Đại học Tôn Đức Thắng

 • Điểm chuẩn 2016: 18,5
 • Điểm chuẩn 2017: 20,5
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: Từ 20 đến 21

 

 1. Đại học Hải Phòng

 • Điểm chuẩn 2017: 20,5
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 20 đến 21

 

 1. Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • Điểm chuẩn 2015: 23
 • Điểm chuẩn 2016: 24
 • Điểm chuẩn 2017: 19,75
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 22

 

 1. Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Huế

 • Điểm chuẩn 2015: 24.5
 • Điểm chuẩn 2016: 21.5
 • Điểm chuẩn 2017: 19
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: từ 19.5 đến 20

 

 1. Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên

 • Điểm chuẩn 2015: 18
 • Điểm chuẩn 2016: 15
 • Điểm chuẩn 2017: 19 (có hệ thống tính điểm riêng)
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 17

 

 1. Đại học Thăng Long

 • Điểm chuẩn 2015:15,25
 • Điểm chuẩn 2016: xét tuyển theo phương thức khác
 • Điểm chuẩn 2017: 19
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 19,5

 

 1. Đại học Dân lập Hải Phòng

 • Điểm chuẩn 2015: 15
 • Điểm chuẩn 2016: 15
 • Điểm chuẩn 2017: 15,5
 • Dự đoán điểm chuẩn 2018: 15 đến 16

Tham khảo ngay khóa học Tiếng Trung cơ bản 4 kĩ năng, đầu ra HSK 3 chỉ trong 3 tháng!

Share: