Share:

12208494_432524990281113_5668110320917047925_n

Mỗi người đều có một ai đó mà không thể nào quên được.
每个人都有无法忘记的那个人
Měi gè rén dōu yǒu wúfǎ wàngjì de nà gè rén

Bổ sung
每个人 /Měi gè rén/ : mỗi người
忘记 /wàngjì/ : Quên
无法 /wúfǎ/ : Không có cách nào

Mọi người có thấy câu này quen quen không, chúng ta cùng dịch nhé:
我这一生不能没有你.
Wǒ zhè yīshēng bù néng méiyǒu nǐ.

Share: