Share:

12208557_434214160112196_6160551509974797673_n

Nếu trái tim bị thiêu cháy trong đám lửa, thì tình yêu sẽ hồi sinh từ đống tro tàn.
心若在灿烂中死去, 爱会在灰烬里重生
Xīn ruò zài cànlàn zhōng sǐqù, ài huì zài huījìn lǐ chóngshēng

Bổ sung
若 /ruò/ : như, dường như
灿烂 /cànlàn/ : rực rỡ, sáng rực
灰烬 /huījìn/ : tro tàn, tro bụi

Share: