DỰ ÁN 985- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI ĐI DU HỌC.

2️⃣1️⃣1️⃣Tại Trung Quốc có “Dự án 211” là dự án được Quốc Vụ viện (tương đương với Chính phủ ở Việt Nam) phê duyệt để thành lập và xây dựng khoảng 100 trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Bằng tốt nghiệp của các trường Đại học thuộc dự án “211” đều rất quý […]

Đọc thêm

Học từ vựng qua câu nói hay-Không có người đàn ông hay phụ nữ nào xứng đáng

Không có người đàn ông hay phụ nữ nào xứng đáng với nước mắt của bạn cả, và người xứng đáng thì sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc. 没有人值得你流泪,值得让你这么做的人不会让你哭泣 Méiyǒu rén zhídé nǐ liúlèi, zhídé ràng nǐ zhème zuò de rén bù huì ràng nǐ kūqì. Bổ sung: 值得 /zhídé/ : đáng, nên […]

Đọc thêm

Học từ vựng qua câu nói hay – Thời gian không cho phép

Thời gian không cho phép chúng ta quên được ai đó, mà chỉ cho ta quen dần với thói quen không có họ. 时间不会让我们忘得了某人而是让我们慢慢接受没有他的习惯 Shíjiān bù huì ràng wǒmen wàng déliǎo mǒu rén ér shì ràng wǒmen màn man jiēshòu méiyǒu tā de xíguān Bổ sung 时间 /Shíjiān/ : thời gian 某人 /Mǒu rén/ : […]

Đọc thêm