Share:

1934896_446256035574675_4532075572394517859_n

Không có người đàn ông hay phụ nữ nào xứng đáng với nước mắt của bạn cả, và người xứng đáng thì sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc.

没有人值得你流泪,值得让你这么做的人不会让你哭泣

Méiyǒu rén zhídé nǐ liúlèi, zhídé ràng nǐ zhème zuò de rén bù huì ràng nǐ kūqì.

Bổ sung:
值得 /zhídé/ : đáng, nên
哭泣 /kūqì/ : khóc thút thít, nỉ non.

Mọi người cùng đặt câu với từ ” 值得 ” nhé

Share: