Share:

Bạn cảm thấy học tiếng Trung quá khó nên do dự không học, đến khi tìm được một công việc tuyệt vời nhưng đòi hỏi phải có tiếng Trung, bạn lúc này cũng chỉ có thể nói “tôi không biết tiếng Trung” và bỏ lỡ nó. 🙂

Cuộc sống có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải ai cũng biết nắm bắt và có đủ khả năng nắm bắt. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi, học thêm ngoại ngữ.
Và đừng bao giờ nói: “Tôi không biết”.
Bạn cảm thấy học tiếng Trung quá khó nên không học, đến khi tìm được một công việc tuyệt vời nhưng đòi hỏi phải có tiếng Trung, bạn lúc này cũng chỉ có thể nói “tôi không biết tiếng Trung” và bỏ lỡ nó. 🙂

Cuộc sống có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải ai cũng biết nắm bắt và có đủ khả năng nắm bắt. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi, học thêm ngoại ngữ
Và đừng bao giờ nói: “Tôi không biết”.

Share: