Share:

Kênh dạy tiếng Trung trên Youtube : Học Tiếng Trung Cầm Xu 
Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo
Thông tin về lịch khai giảng và các khóa học, các bạn tham khảo TẠI ĐÂY
Hotline: 0932 314 298

A 看见王老师家门上贴着对联,就问B)
A: 这就是你说的对联吗?
B:是。过春节的时候,差不多家家都贴着对联。
A: 一定要把对联贴在门两边吗?
B : 对。
A : 门上这个字怎么念?
B: 你仔细看看,认识不认识?
A : 没学过。
B : 这不是幸福的“福”字吗?
A : 这是幸福的“福”字?为什么把“福”字倒着贴呢?
B : 这样,人们一看见就会说“福倒了”,听声音就是“福到了”。
A: 哦,那我也去买一些“福”字来,把他倒着贴在门上、床上、桌子上,等着幸福来找我。

Xem thêm:

>> [Chia sẻ] Nghề giáo viên Tiếng Trung đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?

>> Học Tiếng Trung qua 500 từ vựng Tiếng Trung thông dụng nhất – Phần 1

 

Share: