Share:

[youtube id=”eJ0zUv5XwBE”]

喂,陈太太在不在?
她不在,你是谁?
我是王先生。她去哪里了?
她去北京了。
好,谢谢。再见。

Wéi, chén tàitài zài bùzài?
Tā bùzài, nǐ shì shuí?
Wǒ shì wáng xiānshēng. Tā qù nǎlǐle?
Tā qù běijīngle.
Hǎo, xièxiè. Zàijiàn.

——-

Kênh dạy tiếng Trung trên Youtube : Cầm Xu 
Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo
Thông tin về lịch khai giảng và các khóa học, các bạn tham khảo TẠI ĐÂY
Hotline: 0932 314 298

Share: