Share:

[youtube id=”vDcQbtVuwC4″]

妇女节快乐 /Fùnǚ jié kuàilè/: Chúc mừng quốc tế phụ nữ

中秋节快乐 /Zhōngqiū jié kuàilè/: Chúc mừng tết Trung thu

圣诞节快乐 /Shèngdàn jié kuàilè/: Chúc mừng Giáng sinh

情人节快乐 /Qíngrén jié kuàilè/: Chúc mừng lễ tình nhân Valentine

新年快乐 /Xīnnián kuàilè/: Chúc mừng năm mới

Share: