x

Chị Anh Thư

Admin

07/03/2023

Trung tâm dạy rất hiệu quả và uy tín, mình được bạn giới thiệu đến học và thấy rất xứng đáng. Mình rất thích các bài tập của sách Emotional Chinese, học vừa nhanh vào vừa dễ thuộc mà làm nhoắng cái là xong, tiết kiệm thời gian cho đứa bận như mình.

Cảm nhận học viên