x

Chị Thanh Huyền

Admin

06/03/2023

Mình đã học 1 khóa học ở trung tâm và thấy siêu chất lượng, giáo viên vô cùng nhiệt tình và thân thiện, học phát âm siêu thích, học được rất nhiều kiến thức hay.

Cảm nhận học viên