x

Chị Thu Hiền

Admin

07/03/2023

Môi trường học tập tại trung tâm rất tốt, giáo viên siêu thân thiện, dạy dễ hiểu. Tháng nào trung tâm cũng tổ chức nhiều workshop khá hay và bổ ích kiểu như thi thử HSK và vẽ mặt nạ kinh kịch,… Nhiều thứ mới mẻ mình chưa thử bao giờ.

Cảm nhận học viên