Share:

Với nội dung các bài học là do mình tự soạn, mang tính ứng dụng cao chứ ko khô khan và học thuật như các giáo trình đang được giảng dạy tại các trung tâm khác, bạn sẽ học được cách diễn đạt, mô tả chính cuộc sống của mình bằng tiếng Trung lưu loát và tự tin.
Thêm nữa, phương châm lớp học của mình là thực hành, thực hành và thực hành, nên bạn sẽ được tham gia thêm các đoạn kịch đóng vai ngắn, các hội thoại thực tế giữa học viên và giáo viên, giữa học viên với nhau…

Share: