Share:

Tiếp tục phần 2 với những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tiếng Trung:

Việc trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thế nào rất quan trọng

6. 你在哪儿个大学毕业? 你的专业是什么?
/nǐ zài nǎr ge dà xué bì yè? nǐ de zhuān yè shì shén me?/
>> Bạn tốt nghiệp trường Đại học nào? Chuyên ngành của bạn là gì?

7. 你的优点是什么? 缺点是什么?
/nǐ de yōu diǎn shì shén me ? quē diǎn shì shén me?/
>> Ưu điểm của bạn là gì? Nhược điểm của bạn là gì?

 

GỢI Ý: 


Cách 1: 我的优点是老实 , 缺点是没有太多经验
如果得到公司的信任 , 我就努力工作跟同事合作好
/wǒ de yōu diǎn shì lǎo shí , quē diǎn shì méi yǒu tài duō jīng yàn
rú guǒ dé dào gōng sī de xìn rèn , wǒ jiù nǔ lì gōng zuò gēn tóng shì hé zuò hǎo/
>> Ưu điểm của tôi là thật thà, nhược điểm là không có nhiều kinh nghiệm
Nếu nhận được sự tín nhiệm của công ty tôi sẽ cố gắng làm việc, hợp tác tốt với đồng nghiệp.


Cách 2: 我有很好的沟通能力, 有意志也有责任感
我英语和汉语的听说写读技能都很好。在过去多次接触外国人我相信我可以成为一个好的翻译员。
我最大的缺点是不分辨工作和于乐。于乐的时候我也常关心工作因为我太爱工作
/wǒ yǒu hěn hǎo de gōu tōng néng lì , yǒu yì zhì yě yǒu zé rèn gǎn
wǒ yīng yǔ hé hàn yǔ de tīng shuō xiě dú jì néng dōu hěn hǎo . zài guò qù duō cì jiē chù wài guó rén wǒ xiāng xìn wǒ kě yǐ chéng wéi yí ge hǎo de fān yì yuán .
wǒ zuì dà de quē diǎn shì bù fēn biàn gōng zuò hé yú lè . yú lè de shí hòu wǒ yě cháng guān xīn gōng zuò yīn wèi wǒ tài ài gōng zuò ./
>> Tôi có kỹ năng giao tiếp tốt, có ý chí và có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và tiếng Hoa của tôi rất tốt.
Nhược điểm lớn nhất của tôi đó là không biết tach bạch rõ ràng công việc và giải trí. Trong lúc giải trí tôi cũng thường quan tâm tới công việc bởi vì tôi quá yêu công việc.

Trên đây là phần 2 của bài viết tổng hợp một số câu hỏi khi phỏng vấn tiếng Trung, hãy tiếp tục chú ý đón đọc phần tiếp theo nhé.
Xem phần 1 tại đây:

Lịch khai giảng tháng 8:

Share: