x

[Slow Chinese] 在饭店吃饭

camxu

25/03/2015

在饭店吃饭 /Zài fàndiàn chīfàn/

每当过节或者聚会,中国人就喜欢到饭店吃饭。在饭店吃饭有很多礼仪,但是首先要放松,想象一下美味的中华美食……

Měi dāng guòjié huòzhě jùhuì, zhōngguó rén jiù xǐhuān dào fàndiàn chīfàn. Zài fàndiàn chīfàn yǒu hěnduō lǐyí, dànshì shǒuxiān yào fàngsōng, xiǎngxiàng yīxià měiwèi de zhōnghuá měishí……

饭店的桌子是大圆桌,人们围着它坐成一圈。先请客人和老人坐。主人坐在离门最远的地方,重要的客人坐在他旁边。每个人面前都有一个碟子,一口饭碗、一双筷子和一只勺子,还有一块毛巾,有时候还有一小碟醋。服务员首先给大家倒茶,上几盘冷菜,比如花生、肉片。然后,主人要求服务员开始上正菜。上正菜的时候,服务员给大家倒酒或者饮料。主人常常会最先举起杯子,请大家一起干杯。然后你就尽情享受中华美食吧。中餐的标准是好看、好闻、好吃,每盘菜都有好听的名字,比如宫保鸡丁、糖醋排骨、西湖牛肉羹等等。正菜里面一般有肉、海鲜、蔬菜和汤。大多数中国人都不是素食者。正餐结束后还有水果或者甜点。

Fàndiàn de zhuōzi shì dà yuánzhuō, rénmen wéizhe tā zuò chéngyī quān. Xiān qǐng kèrén hé lǎorén zuò. Zhǔrén zuò zài lí mén zuì yuǎn dì dìfāng, zhòngyào de kèrén zuò zài tā pángbiān. Měi gèrén miànqián dōu yǒuyīgè diézi, yīkǒu fànwǎn, yīshuāng kuàizi hé yī zhǐ sháozi, hái yǒuyīkuài máojīn, yǒu shíhòu hái yǒuyī xiǎo dié cù. Fúwùyuán shǒuxiān gěi dàjiā dào chá, shàng jǐ pán lěng cài, bǐrú huāshēng, ròupiàn. Ránhòu, zhǔrén yāoqiú fúwùyuán kāishǐ shàng zhèng cài. Shàng zhèng cài de shíhòu, fúwùyuán gěi dàjiā dào jiǔ huòzhě yǐnliào. Zhǔrén chángcháng huì zuì xiān jǔ qǐ bēizi, qǐng dàjiā yì qǐ gānbēi. Ránhòu nǐ jiù jìnqíng xiǎngshòu zhōnghuá měishí ba. Zhōngcān de biāozhǔn shì hǎokàn, hǎo wén, hào chī, měi pán cài dōu yǒu hǎotīng de míngzì, bǐrú gōng bǎo jī dīng, táng cù páigǔ, xīhú niúròu gēng děng děng. Zhèng cài lǐmiàn yībān yǒu ròu, hǎixiān, shūcài hé tāng. Dà duōshù zhōngguó rén dōu bùshì sùshí zhě. Zhèngcān jiéshù hòu hái yǒu shuǐguǒ huòzhě tiándiǎn.

如果有一盘菜离你太远了,别担心,你可以站起来夹菜。有些饭店的桌子上有一张转盘,你可以把想吃的菜转过来,当然你要确定没有人在夹菜。吃饭的时候,大家应该互相聊天。如果你能喝酒,就和人敬酒吧。敬酒就是和人干杯,然后说一句感谢或者祝福的话。

Rúguǒ yǒu yī pán cài lí nǐ tài yuǎnle, bié dānxīn, nǐ kěyǐ zhàn qǐlái jiā cài. Yǒuxiē fàndiàn de zhuōzi shàng yǒu yī zhāng zhuànpán, nǐ kěyǐ bǎ xiǎng chī de cài zhuǎn guòlái, dāngrán nǐ yào quèdìng méiyǒu rén zài jiā cài. Chīfàn de shíhòu, dàjiā yīnggāi hùxiāng liáotiān. Rúguǒ nǐ néng hējiǔ, jiù hé rén jìngjiǔbā. Jìng jiǔ jiùshì hé rén gānbēi, ránhòu shuō yījù gǎnxiè huòzhě zhùfú dehuà.

另外,使用筷子有一些重要的礼仪。首先,夹菜之前要看准想要的食物,绝对不能在食物里面挑;第二,不能把筷子长时间放在嘴里;第三,讲话的时候不能把筷子对准别人;最后,筷子不用的时候,要放在桌上,绝对不能竖直插在饭碗里,因为这看起来就像一个坟墓。

Lìngwài, shǐyòng kuàizi yǒu yīxiē zhòngyào de lǐyí. Shǒuxiān, jiā cài zhīqián yào kàn zhǔn xiǎng yào de shíwù, juéduì bùnéng zài shíwù lǐmiàn tiāo; dì èr, bùnéng bǎ kuàizi cháng shíjiān fàng zài zuǐ lǐ; dì sān, jiǎnghuà de shíhòu bùnéng bǎ kuàizi duì zhǔn biérén; zuìhòu, kuàizi bùyòng de shíhòu, yào fàng zài zhuō shàng, juéduì bùnéng shù zhí chā zài fànwǎn lǐ, yīnwèi zhè kàn qǐlái jiù xiàng yīgè fénmù.

Các khóa học tại Trung tâm Cầm Xu

Khoá Phát âm

Khóa học dành cho người chưa biết gì Tiếng Trung, sau khóa học, học viên sẽ có phát âm chuẩn, biết tra từ điển, hát, đọc thơ, tự giới thiệu bản thân bằng Tiếng Trung, gõ được chữ Hán trên máy tính, điện thoại.

 • Số buổi học:

  6 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

1.150.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Khởi động

Dành cho các bạn đã học xong phát âm. Sau khi học xong bạn sẽ có 500 từ vựng cơ bản, 400 từ vựng mở rộng, 100 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được tất cả các chủ đề cơ bản trong cuộc sống và công việc như giới thiệu, mua bán, du lịch, nhắn tin với người Trung Quốc,...

 • Số buổi học:

  29 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

4.450.000 vnđ
Đăng ký ngay

Khoá Tăng tốc

Dành cho những bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc học xong cuốn Boya sơ cấp 1 hoặc cuốn Hán ngữ quyển 3. Sau khóa học này bạn sẽ có khoảng 1000 từ vựng chính thức, 900 từ vựng mở rộng, 200 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được nhiều hơn, biết cách đưa ra một số quan điểm với các chủ đề trong cuộc sống và công việc.

 • Số buổi học:

  27 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

4.500.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Cất Cánh

Khóa học này dành cho các bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc Boya sơ cấp 1 hoặc Hán ngữ cuốn 3. Sau khóa này bạn sẽ có tổng cộng 1400 từ vựng chính và 1200 từ vựng mở rộng, khắc sâu 300 cấu trúc ngữ pháp, thành thạo giao tiếp Tiếng Trung thông dụng, có thể tranh biện, chia sẻ quan điểm cá nhân bằng Tiếng Trung.

 • Số buổi học:

  27 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

4.650.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Bài viết liên quan