x

Từ vựng Tiếng Trung chủ đề văn phòng

camxu

03/02/2021

 1. Thẻ ATM 自动提款卡Zì dòng tí kuǎn kǎ
 2. Máy ATM 自动提款机 Zì dòng tí kuǎn jī
 3. Văn phòng 办公室 bàn gōng shì
 4. Nhân viên văn phòng 文员 Wén yuán
 5. Lễ Tân 柜台 Guì tái
 6. Ông chủ 老板 Lǎo bǎn
 7. Bà chủ 老板娘 Lǎo bǎn niáng
 8. Máy in 打印机 dǎ yìn jī
 9. Máy fax 传真机 chuán zhēn jī
 10. Chấm công 考勤 kǎo qín
 11. Quẹt thẻ 刷卡 shuā kǎ
 12. Bấm thẻ 打卡 dǎ kǎ
 13. Bấm vân tay 按指纹
 14. Giấy A4 A4纸 A si zhǐ
 15. Phiếu ra cổng 外出单 wài chū dān
 16. Nghỉ phép 请假 qǐng jià
 17. 26 ngày làm việc 26个工作日 Èr shí liù gè gōng zuò rì
 18. Phỏng vấn 面谈 / 面试 miàn tán / miàn shì
 19. Scan 扫描 sǎo miáo
 20. File đính kèm 附档 fù dǎng
 21. Wechat 微信 wēi xìn
 22. Facebook 脸书 liǎn shū
 23. Đi công tác 出差 chū chai
 24. Lãnh lương 领薪水 lǐng xīn shuǐ
 25. Diễn tập PCCC 消防演习 xiāo fáng yǎn xí
 26. Tiền thưởng 奖金 jiǎng jīn
 27. Ca ngày 白班 bái bān
 28. Ca đêm 夜班 yè bān
 29. Không phận sự miễn vào 闲人免进 Xián rén miǎn jìn
 30. Chú ý nguy hiểm 注意危险 Zhù yì wēi xiǎn.
 31. 电脑 /diànnǎo/ máy tính
 32. 办公室 /bàngōngshì/ văn phòng
 33. 行政人事部 /xíngzhèng rénshì bù/ Phòng hành chính nhân sự
 34. 电话 /diànhuà/ điện thoại
 35. 同事 /tóngshì/ đồng nghiệp
 36. 财务会计部 /cáiwù kuàijì bù/ Phòng tài chính kế toán
 37. 传真机 /chuánzhēn jī/ máy fax
 38. 上班 /shàngbān/ đi làm
 39. 下班 /xiàbān/ tan làm
 40. 销售部 /xiāoshòu bù/ phòng kinh doanh
 41. 扫描仪 /sǎomiáo yí/ máy Scan
 42. 请假 /qǐngjià/ xin nghỉ, nghỉ phép
 43. 产生计划部 /chǎnshēng jìhuà bù/ phòng kế hoạch sản xuất
 44. 复印机 /fùyìnjī/ máy Photo
 45. 账本 /zhāngtǐ/ sổ sách
 46. 约会 /yuēhuì/ cuộc hẹn
 47. 打印机 /dǎ yìn jī/ máy in
 48. 任务 /rènwù/ nhiệm vụ
 49. 炒鱿鱼 /chǎoyóuyú/ sa thải
 50. 秘书 /mìshū/ thư kí
 51. 辞职 /cízhí/ bỏ việc
 52. 文件柜 /wénjiàn guì/ tủ đựng hồ sơ
 53. 打孔器 /dǎ kǒng qì/ Máy bấm lỗ
 54. 订书钉 /dìng shū dīng/ kim găm
 55. 订书机 /dìng shū jī/ máy ghim
 56. 奖金 /jiǎngqìn/ tiền thưởng
 57. 工资 /gōngzī/ tiền lương
 58. 计划 /jìhuà/ kế hoạch
 59. 资料册 /zīliào cè/ album đựng tài liệu
 60. 定期报告书 /dìngqí bàogàoshū/ báo cáo định kỳ
 61. 经理 /Jīnglǐ// giám đốc
 62. 保险卡/bǎoxiǎnkǎ/ thẻ bảo hiểm
Các khóa học tại Trung tâm Cầm Xu

Khoá Phát âm

Khóa học dành cho người chưa biết gì Tiếng Trung, sau khóa học, học viên sẽ có phát âm chuẩn, biết tra từ điển, hát, đọc thơ, tự giới thiệu bản thân bằng Tiếng Trung, gõ được chữ Hán trên máy tính, điện thoại.

 • Số buổi học:

  6 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

1.500.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Phát âm – Khởi động

Dành cho các bạn đã học xong phát âm. Sau khi học xong bạn sẽ có 500 từ vựng cơ bản, 400 từ vựng mở rộng, 100 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được tất cả các chủ đề cơ bản trong cuộc sống và công việc như giới thiệu, mua bán, du lịch, nhắn tin với người Trung Quốc,...

 • Số buổi học:

  35 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

6.890.000 vnđ
Đăng ký ngay

Khoá Tăng tốc

Dành cho những bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc học xong cuốn Boya sơ cấp 1 hoặc cuốn Hán ngữ quyển 3. Sau khóa học này bạn sẽ có khoảng 1000 từ vựng chính thức, 900 từ vựng mở rộng, 200 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được nhiều hơn, biết cách đưa ra một số quan điểm với các chủ đề trong cuộc sống và công việc.

 • Số buổi học:

  30 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

5.990.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Cất Cánh

Khóa học này dành cho các bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc Boya sơ cấp 1 hoặc Hán ngữ cuốn 3. Sau khóa này bạn sẽ có tổng cộng 1400 từ vựng chính và 1200 từ vựng mở rộng, khắc sâu 300 cấu trúc ngữ pháp, thành thạo giao tiếp Tiếng Trung thông dụng, có thể tranh biện, chia sẻ quan điểm cá nhân bằng Tiếng Trung.

 • Số buổi học:

  25 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

5.990.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Bài viết liên quan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments