x

Từ vựng Tiếng Trung chủ đề vui chơi giải trí

camxu

03/02/2021

 1. Nơi vui chơi giải trí: 娱乐场  Yúlè chǎng
 2. Phòng giải trí: 娱乐厅  yúlè tīng
 3. Câu lạc bộ vui chơi giải trí: 游乐宫  yóulè gōng
 4. Nơi giải trí: 游乐场  yóulè chǎng
 5. Vũ trường: 舞厅  wǔtīng
 6. Vũ hội: 舞会  wǔhuì
 7. Khiêu vũ: 跳舞  tiàowǔ
 8. Người khiêu vũ: 跳舞者  tiàowǔ zhě
 9. Vũ nữ: 舞女  wǔnǚ
 10. Sàn nhảy: 舞池  wǔchí
 11. Nhạc nhảy: 舞曲  wǔqǔ
 12. Bước (nhảy): 舞步  wǔbù
 13. Liên hoan được tổ chức trong công viên: 游园会  yóuyuánhuì
 14. Rạp xiếc thú ngoài trời: 露天马戏场  lùtiān mǎxì chǎng
 15. Nơi vui chơi giải trí ngoài trời: 露天游乐场  lùtiān yóulè chǎng
 16. Bơi thuyền: 划船  huáchuán
 17. Du thuyền: 游艇  yóutǐng
 18. Du thuyền: 游船  yóuchuán
 19. Đi săn (săn bắn): 打猎  dǎliè
 20. Bắn bia: 打靶  dǎbǎ
 21. Trường bắn: 打靶场  dǎbǎ chǎng
 22. Thả diều: 放风筝  fàng fēngzhēng
 23. Cà kheo: 高跷  gāoqiào
 24. Đi cà kheo: 踩高跷  cǎi gāoqiào
 25. Chiếc cà kheo: 跷跷板  qiāoqiāobǎn
 26. Chơi cà kheo: 玩跷跷板  wán qiāoqiāobǎn
 27. Nhảy dây: 跳绳  tiàoshéng
 28. Quay ngựa gỗ: 旋转木马  xuánzhuǎn mùmǎ
 29. Ghế quay: 旋转飞椅  xuánzhuǎn fēi yǐ
 30. Ghế quay feris: 费里斯转椅  fèi lǐsī zhuànyǐ
 31. Xe trượt vòng tròn: 环滑列车  huán huá lièchē
 32. Đường sắt mini (ngắm cảnh): 观景小铁路  guān jǐng xiǎo tiělù
 33. Cái đu quay: 秋千  qiūqiān
 34. Đu quay hình thuyền: 船形秋千  chuánxíng qiūqiān
 35. Chơi đu quay: 荡秋千  dàng qiūqiān
 36. (thùng) hòm chiếu phim: 西洋景箱  xīyángjǐng xiāng
 37. Máy đo lực đẩy: 测力机  cè lì jī
 38. Máy đánh bạc: 吃角子老虎  chī jiǎozi lǎohǔ
 39. Ôtô đụng, xe đụng: 碰碰车  pèngpèngchē
 40. Phòng soi gương dị dạng: 哈哈镜室  hāhājìng shì
 41. Gương lõm: 凹镜  āo jìng
 42. Gương lồi: 凸镜  tú jìng
 43. Biểu diễn ôtô húc tường: 飞车走壁表演  fēichē zǒu bì biǎoyǎn
 44. Trò chơi ném vòng: 掷环套桩游戏  zhí huán tào zhuāng yóuxì
 45. Bãi biểu diễn cưỡi ngựa: 马术表演场  mǎshù biǎoyǎn chǎng
 46. Triển lãm động vật dị dạng: 畸形动物展览  jīxíng dòngwù zhǎnlǎn
 47. Trò chơi bánh xe gió: 玩具风车  wánjù fēngchē
 48. Phòng billiard: 台球房  táiqiú fáng
 49. Trò chơi billiard: 台球戏  táiqiú xì
 50. Trò chơi pun(billiard): 彩色台球戏  cǎisè táiqiú xì
 51. Viên billiard (bóng bàn): 台球  táiqiú
 52. Bàn billiard: 台球台  táiqiú tái
 53. Dạ xanh trải trên bàn billiard: 台球盘面绿呢  táiqiú pánmiàn lǜ ne
 54. Vải lót đàn hồi ở4 mặt trên bàn billiard: 台球台四周的弹性衬里  táiqiú tái sìzhōu de tánxìng chènlǐ
 55. Người chơi billiard: 打台球者  dǎ táiqiú zhě
 56. Người ghi điểm trong cuộc chơi billiard: 台球记分员  táiqiú jìfēn yuán
 57. Máy ghi điểm chơi billiard: 台球记分器  táiqiú jìfēn qì
 58. Đồng hồ chơi billiard: 台球计时钟  táiqiú jìshí zhōng
 59. Máy ghi giờ chơi billiard: 台球计时器  táiqiú jìshí qì
 60. Gậy chơi billiard: 台球的击球  táiqiú de jí qiú
 61. Chọc ngang: 平击球  píng jí qiú
 62. Chọc thẳng: 顶击球  dǐng jí qiú
 63. Chọc nghiêng: 侧击球  cè jí qiú
 64. Chọc xoáy: 旋转球  xuánzhuǎn qiú
 65. Chọc xoáy ngang: 横向旋转球  héngxiàng xuánzhuǎn qiú
 66. Bắn trúng nhiều hòn billiard cùng một lúc: 双球连击  shuāng qiú lián jí
 67. Cú chọc (bắn) đưa billiard vào lỗ: 撞球进袋的一击  zhuàngqiú jìn dài de yī jī
 68. Gậy chơi billiard: 台球的球杆  táiqiú de qiú gǎn
 69. Giá để gậy chơi billiard: 球杆架  qiú gǎn jià
 70. Người sử dụng gậy chơi billiard: 用球杆者  yòng qiú gǎn zhě
 71. Viên billiard chính: 主球  zhǔ qiú
 72. Billiard màu đỏ: 红球  hóng qiú
 73. Billiard trắng đốm đen: 黑点白球  hēi diǎn báiqiú
 74. Trò chơi bowling: 保龄球戏  bǎolíngqiú xì
 75. Người chơi bowling: 玩保龄球戏的人  wán bǎolíngqiú xì de rén
 76. Sân chơi bowling: 保龄球场  bǎolíngqiúchǎng
 77. Đường lăn của quả bowling: 保龄球戏球道  bǎolíngqiú xì qiúdào
 78. Trụ cầu trong trò chơi bowling: 保龄球中的球柱  bǎolíngqiú zhōng de qiú zhù
 79. Trò chơi ky 9 con: 九柱戏  jiǔ zhù xì
 80. Trò chơi ky 10 con: 十柱戏  shí zhù xì
 81. Trò chơi bóng gỗ: 草地滚木球戏  cǎodì gǔnmù qiú xì
 82. Bãi đánh bóng gỗ: 草地滚木球场  cǎodì gǔnmù qiú chǎng
 83. Bóng gỗ dùng trong trò chơi bowling: 草地滚木球戏中用的木球  cǎodì gǔnmù qiú xì zhōng yòng de mù qiú
 84. Phòng chơi bài: 玩牌室  wán pái shì
 85. Con bài: 纸牌  zhǐpái
 86. Một bộ bài: 一副纸牌  yī fù zhǐpái
 87. Trò chơi đánh bài: 纸牌戏  zhǐpái xì
 88. Chơi bài: 玩牌  wán pái
 89. Bài hoa cao cấp: 高级花色  gāojí huāsè
 90. Bài hoa cấp thấp: 低级花色  dījí huāsè
 91. Con pích: 黑桃’  hēi táo’
 92. Con cơ: 红桃  hóng táo
 93. Con hoa rô: 方块  fāngkuài
 94. Quân nhép (con chuồn): 草花  cǎohuā
 95. Xếp bài cùng hoa: 同花  tóng huā
 96. Cùng hoa suốt: 同花顺子  tónghuāshùn zi
 97. Cùng hoa thuận: 同花大顺  tóng huā dà shùn
 98. Con bài to (tốt): 大牌  dàpái
 99. Con bài nhỏ (kém): 小牌  xiǎo pái
 100. Trên tay toàn con bài kém: 一手小牌  yīshǒu xiǎo pái
 101. Át chủ bài: 王牌  wángpái
 102. Chủ bài nhỏ nhất: 最小的王牌  zuìxiǎo de wángpái
 103. Người chơi bài được điểm kém nhất: 最低得分的牌手  zuìdī défēn de pái shǒu
 104. Người thắng cuộc: 赢家  yíngjiā
 105. Xáo bài, trang bài: 洗牌  xǐ pái
 106. Đảo cỗ bài: 切牌  qiè pái
 107. Chia bài: 发牌  fā pái
 108. Hộp chia bài: 发牌盒  fā pái hé
 109. Phía bên trái của người chia bài: 发牌者的左手方  fā pái zhě de zuǒshǒu fāng
 110. 4 người chia 2 phe chơi bài tú lơ khơ: 桥牌  qiáopái
 111. Chơi bài tú lơ khơ: 打桥牌  dǎ qiáopái
 112. Gọi lấy bài trong trò chơi tú lơ khơ: 桥牌戏中的叫牌  qiáopái xì zhōng de jiào pái
 113. Mánh khóe trong trò chơi tú lơ khơ: 桥牌中的飞牌  qiáopái zhōng de fēi pái
 114. Tranh nhau gọi: 争叫  zhēng jiào
 115. Gọi nhảy cóc: 跳叫  tiào jiào
 116. Đưa (xòe) bài ra trước: 率先出牌  shuàixiān chū pái
 117. Chui, dập (bài): 垫牌  diàn pái
 118. Ngả bài: 摊牌  tānpái
 119. Con bài độc nhất: 单张  dān zhāng
 120. Một nước bài trong tú lơ khơ: 桥牌中的一墩牌  qiáopái zhōng de yī dūn pái
 121. Cắt bằng bài chủ: 出将牌  chū jiàng pái
 122. Người phải hạ bài xuống: 牌戏中的明手  pái xì zhōng de míng shǒu
 123. Số bài của người phải hạ bài: 桥牌戏中的明手牌  qiáopái xì zhōng de míng shǒu pái
 124. Phạt điểm trong trò chơi tú lơ khơ: 桥牌中的罚分  qiáopái zhōng de fá fēn
 125. Thắng vừa, thắng nhỏ: 桥牌戏中的小满贯  qiáopái xì zhōng de xiǎomǎn guàn
 126. Thắng lớn: 桥牌戏中的大满贯  qiáopái xì zhōng de dà mǎn guàn
 127. Tú lơ khơ kiểu đánh vòng: 盘式桥牌  pán shì qiáopái
 128. Một ván bài thắng: 一盘胜局  yī pán shèngjú
 129. Bãi cắm trại(khu trại): 露营园  lùyíng yuán
 130. Bãi cắm trại quốc gia: 国家露营园  guójiā lùyíng yuán
 131. Bãi cắm trại công cộng: 公共露营园  gōnggòng lùyíng yuán
 132. Bãi cắm trại thu tiền: 营利性露营园  yínglì xìng lùyíng yuán
 133. Cắm trại: 露营  lùyíng
 134. Cắm trại viên: 露营者  lùyíng zhě
 135. Trại: 营地  yíngdì
 136. Bữa cơm ở trại: 野餐  yěcān
 137. Lửa trại: 篝火  gōuhuǒ
 138. Bao ngủ: 睡袋  shuì dài
 139. Ba lô: 背包  bèibāo
 140. Lều bạt: 帐篷  zhàngpéng
 141. Vải chống ẩm trải trên nền đất: 铺地防潮布  pū dì fángcháo bù
 142. Sân đấu bò: 斗牛场  dòuniú chǎng
 143. Đấu bò: 斗牛  dòuniú
 144. Võ sĩ đấu bò: 斗牛士  dòuniú shì
 145. Dũng sĩ cưỡi ngựa đấu bò: 骑马斗牛士  qímǎ dòuniú shì
 146. Dũng sĩ đi bộ đấu bò: 徒步斗牛土  túbù dòuniú tǔ
 147. Nơi nghỉ mát ở bờ biển: 海滨度假胜地  hǎibīn dùjià shèngdì
 148. Khách sạn trên bãi biển: 海滨旅馆  hǎibīn lǚguǎn
 149. Trang phục tắm biển: 海滨服装  hǎibīn fúzhuāng
 150. Túi đi biển: 海滨袋  hǎibīn dài
 151. Bãi tắm biển: 海滨浴场  hǎibīn yùchǎng
 152. Ô che nắng: 大遮阳伞  dà zhēyáng sǎn
 153. Phòng đánh cờ: 棋室  qí shì
 154. Người chơi cờ: 下棋者  xià qí zhě
 155. Cờ vua: 国际象棋  guójì xiàngqí
 156. Quân cờ vua: 国际象棋棋子  guójì xiàngqí qízǐ
 157. Quân trắng: 白子  báizǐ
 158. Quân đen: 黑子  hēizǐ
 159. Bàn cờ: 国际象棋棋盘  guójì xiàngqí qípán
 160. Ô cờ quân trắng: 棋盘上的白方格  qípán shàng de bái fāng gé
 161. Ô cờ quân đen: 棋盘上的黑方格  qípán shàng de hēi fāng gé
 162. Chơi một ván cờ: 下一盘棋  xià yīpánqí
 163. Đang chơi cờ: 在下棋  zàixià qí
 164. Cờ tướng trung quốc: 中国象棋  zhōngguó xiàngqí
 165. Cờ nhảy: 跳棋  tiàoqí
 166. Cờ quốc tế: 国际跳棋  guójì tiàoqí
 167. Quân cờ quốc tế: 国际跳棋棋子  guójì tiàoqí qízǐ
 168. Bàn cờ quốc tế: 国际跳棋棋盘  guójì tiàoqí qípán
 169. Cờ nhảy tây dương: 西洋跳棋  xīyáng tiàoqí
 170. Quân cờ nhảy tây dương: 西洋跳棋棋子  xīyáng tiàoqí qízǐ
 171. Bàn cờ nhảy tây dương: 西洋跳棋棋盘  xīyáng tiàoqí qípán
 172. Cờ nhảy trung quốc: 中国跳棋  zhōngguó tiàoqí
 173. Cờ ngũ tử, cờ năm quân: 五子棋  wǔzǐqí
 174. Cờ tào cáo: 十五子棋  shí wǔzǐqí
 175. Bàn cờ cờ tào cáo: 十五子棋棋盘  shí wǔzǐqí qípán
 176. Trò chơi đôminô: 多米诺骨牌戏  duōmǐnuò gǔpái xì
 177. Trò chơi súc sắc: 掷骰游戏  zhí shǎi yóuxì
 178. Chơi trò chơi súc sắc: 玩掷骰游戏  wán zhí shǎi yóuxì
 179. Một bộ súc sắc: 一副骰子  yī fù shǎizi
 180. Các điểm chấm trên con súc sắc: 骰子上的点  shǎizi shàng de diǎn
 181. Thả súc sắc: 掷骰子  zhí shǎizi
 182. Mạt chược: 麻将  májiàng
 183. Chơi mạt chược: 打麻将  dǎ májiàng
 184. Người chơi mạt chược: 打麻将者  dǎ májiàng zhě
 185. Một quân bài trong mạt chược: 麻将中的一张牌  májiàng zhōng de yī zhāng pái
 186. Một vòng trong trò chơi mạt chược: 打麻将中的一圈  dǎ májiàng zhōng de yī quān
 187. Bàn mạt chược: 麻将桌  Májiàng zhuō

 

Các khóa học tại Trung tâm Cầm Xu

Khoá Phát âm

Khóa học dành cho người chưa biết gì Tiếng Trung, sau khóa học, học viên sẽ có phát âm chuẩn, biết tra từ điển, hát, đọc thơ, tự giới thiệu bản thân bằng Tiếng Trung, gõ được chữ Hán trên máy tính, điện thoại.

 • Số buổi học:

  6 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

1.500.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Phát âm – Khởi động

Dành cho các bạn đã học xong phát âm. Sau khi học xong bạn sẽ có 500 từ vựng cơ bản, 400 từ vựng mở rộng, 100 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được tất cả các chủ đề cơ bản trong cuộc sống và công việc như giới thiệu, mua bán, du lịch, nhắn tin với người Trung Quốc,...

 • Số buổi học:

  35 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

6.890.000 vnđ
Đăng ký ngay

Khoá Tăng tốc

Dành cho những bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc học xong cuốn Boya sơ cấp 1 hoặc cuốn Hán ngữ quyển 3. Sau khóa học này bạn sẽ có khoảng 1000 từ vựng chính thức, 900 từ vựng mở rộng, 200 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp được nhiều hơn, biết cách đưa ra một số quan điểm với các chủ đề trong cuộc sống và công việc.

 • Số buổi học:

  30 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

5.990.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Khoá Cất Cánh

Khóa học này dành cho các bạn đã học xong khóa Khởi động hoặc Boya sơ cấp 1 hoặc Hán ngữ cuốn 3. Sau khóa này bạn sẽ có tổng cộng 1400 từ vựng chính và 1200 từ vựng mở rộng, khắc sâu 300 cấu trúc ngữ pháp, thành thạo giao tiếp Tiếng Trung thông dụng, có thể tranh biện, chia sẻ quan điểm cá nhân bằng Tiếng Trung.

 • Số buổi học:

  25 buổi

 • Giáo trình:

  Emotional Chinese

5.990.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Bài viết liên quan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments