Share:
 1. Nơi vui chơi giải trí: 娱乐场  Yúlè chǎng
 2. Phòng giải trí: 娱乐厅  yúlè tīng
 3. Câu lạc bộ vui chơi giải trí: 游乐宫  yóulè gōng
 4. Nơi giải trí: 游乐场  yóulè chǎng
 5. Vũ trường: 舞厅  wǔtīng
 6. Vũ hội: 舞会  wǔhuì
 7. Khiêu vũ: 跳舞  tiàowǔ
 8. Người khiêu vũ: 跳舞者  tiàowǔ zhě
 9. Vũ nữ: 舞女  wǔnǚ
 10. Sàn nhảy: 舞池  wǔchí
 11. Nhạc nhảy: 舞曲  wǔqǔ
 12. Bước (nhảy): 舞步  wǔbù
 13. Liên hoan được tổ chức trong công viên: 游园会  yóuyuánhuì
 14. Rạp xiếc thú ngoài trời: 露天马戏场  lùtiān mǎxì chǎng
 15. Nơi vui chơi giải trí ngoài trời: 露天游乐场  lùtiān yóulè chǎng
 16. Bơi thuyền: 划船  huáchuán
 17. Du thuyền: 游艇  yóutǐng
 18. Du thuyền: 游船  yóuchuán
 19. Đi săn (săn bắn): 打猎  dǎliè
 20. Bắn bia: 打靶  dǎbǎ
 21. Trường bắn: 打靶场  dǎbǎ chǎng
 22. Thả diều: 放风筝  fàng fēngzhēng
 23. Cà kheo: 高跷  gāoqiào
 24. Đi cà kheo: 踩高跷  cǎi gāoqiào
 25. Chiếc cà kheo: 跷跷板  qiāoqiāobǎn
 26. Chơi cà kheo: 玩跷跷板  wán qiāoqiāobǎn
 27. Nhảy dây: 跳绳  tiàoshéng
 28. Quay ngựa gỗ: 旋转木马  xuánzhuǎn mùmǎ
 29. Ghế quay: 旋转飞椅  xuánzhuǎn fēi yǐ
 30. Ghế quay feris: 费里斯转椅  fèi lǐsī zhuànyǐ
 31. Xe trượt vòng tròn: 环滑列车  huán huá lièchē
 32. Đường sắt mini (ngắm cảnh): 观景小铁路  guān jǐng xiǎo tiělù
 33. Cái đu quay: 秋千  qiūqiān
 34. Đu quay hình thuyền: 船形秋千  chuánxíng qiūqiān
 35. Chơi đu quay: 荡秋千  dàng qiūqiān
 36. (thùng) hòm chiếu phim: 西洋景箱  xīyángjǐng xiāng
 37. Máy đo lực đẩy: 测力机  cè lì jī
 38. Máy đánh bạc: 吃角子老虎  chī jiǎozi lǎohǔ
 39. Ôtô đụng, xe đụng: 碰碰车  pèngpèngchē
 40. Phòng soi gương dị dạng: 哈哈镜室  hāhājìng shì
 41. Gương lõm: 凹镜  āo jìng
 42. Gương lồi: 凸镜  tú jìng
 43. Biểu diễn ôtô húc tường: 飞车走壁表演  fēichē zǒu bì biǎoyǎn
 44. Trò chơi ném vòng: 掷环套桩游戏  zhí huán tào zhuāng yóuxì
 45. Bãi biểu diễn cưỡi ngựa: 马术表演场  mǎshù biǎoyǎn chǎng
 46. Triển lãm động vật dị dạng: 畸形动物展览  jīxíng dòngwù zhǎnlǎn
 47. Trò chơi bánh xe gió: 玩具风车  wánjù fēngchē
 48. Phòng billiard: 台球房  táiqiú fáng
 49. Trò chơi billiard: 台球戏  táiqiú xì
 50. Trò chơi pun(billiard): 彩色台球戏  cǎisè táiqiú xì
 51. Viên billiard (bóng bàn): 台球  táiqiú
 52. Bàn billiard: 台球台  táiqiú tái
 53. Dạ xanh trải trên bàn billiard: 台球盘面绿呢  táiqiú pánmiàn lǜ ne
 54. Vải lót đàn hồi ở4 mặt trên bàn billiard: 台球台四周的弹性衬里  táiqiú tái sìzhōu de tánxìng chènlǐ
 55. Người chơi billiard: 打台球者  dǎ táiqiú zhě
 56. Người ghi điểm trong cuộc chơi billiard: 台球记分员  táiqiú jìfēn yuán
 57. Máy ghi điểm chơi billiard: 台球记分器  táiqiú jìfēn qì
 58. Đồng hồ chơi billiard: 台球计时钟  táiqiú jìshí zhōng
 59. Máy ghi giờ chơi billiard: 台球计时器  táiqiú jìshí qì
 60. Gậy chơi billiard: 台球的击球  táiqiú de jí qiú
 61. Chọc ngang: 平击球  píng jí qiú
 62. Chọc thẳng: 顶击球  dǐng jí qiú
 63. Chọc nghiêng: 侧击球  cè jí qiú
 64. Chọc xoáy: 旋转球  xuánzhuǎn qiú
 65. Chọc xoáy ngang: 横向旋转球  héngxiàng xuánzhuǎn qiú
 66. Bắn trúng nhiều hòn billiard cùng một lúc: 双球连击  shuāng qiú lián jí
 67. Cú chọc (bắn) đưa billiard vào lỗ: 撞球进袋的一击  zhuàngqiú jìn dài de yī jī
 68. Gậy chơi billiard: 台球的球杆  táiqiú de qiú gǎn
 69. Giá để gậy chơi billiard: 球杆架  qiú gǎn jià
 70. Người sử dụng gậy chơi billiard: 用球杆者  yòng qiú gǎn zhě
 71. Viên billiard chính: 主球  zhǔ qiú
 72. Billiard màu đỏ: 红球  hóng qiú
 73. Billiard trắng đốm đen: 黑点白球  hēi diǎn báiqiú
 74. Trò chơi bowling: 保龄球戏  bǎolíngqiú xì
 75. Người chơi bowling: 玩保龄球戏的人  wán bǎolíngqiú xì de rén
 76. Sân chơi bowling: 保龄球场  bǎolíngqiúchǎng
 77. Đường lăn của quả bowling: 保龄球戏球道  bǎolíngqiú xì qiúdào
 78. Trụ cầu trong trò chơi bowling: 保龄球中的球柱  bǎolíngqiú zhōng de qiú zhù
 79. Trò chơi ky 9 con: 九柱戏  jiǔ zhù xì
 80. Trò chơi ky 10 con: 十柱戏  shí zhù xì
 81. Trò chơi bóng gỗ: 草地滚木球戏  cǎodì gǔnmù qiú xì
 82. Bãi đánh bóng gỗ: 草地滚木球场  cǎodì gǔnmù qiú chǎng
 83. Bóng gỗ dùng trong trò chơi bowling: 草地滚木球戏中用的木球  cǎodì gǔnmù qiú xì zhōng yòng de mù qiú
 84. Phòng chơi bài: 玩牌室  wán pái shì
 85. Con bài: 纸牌  zhǐpái
 86. Một bộ bài: 一副纸牌  yī fù zhǐpái
 87. Trò chơi đánh bài: 纸牌戏  zhǐpái xì
 88. Chơi bài: 玩牌  wán pái
 89. Bài hoa cao cấp: 高级花色  gāojí huāsè
 90. Bài hoa cấp thấp: 低级花色  dījí huāsè
 91. Con pích: 黑桃’  hēi táo’
 92. Con cơ: 红桃  hóng táo
 93. Con hoa rô: 方块  fāngkuài
 94. Quân nhép (con chuồn): 草花  cǎohuā
 95. Xếp bài cùng hoa: 同花  tóng huā
 96. Cùng hoa suốt: 同花顺子  tónghuāshùn zi
 97. Cùng hoa thuận: 同花大顺  tóng huā dà shùn
 98. Con bài to (tốt): 大牌  dàpái
 99. Con bài nhỏ (kém): 小牌  xiǎo pái
 100. Trên tay toàn con bài kém: 一手小牌  yīshǒu xiǎo pái
 101. Át chủ bài: 王牌  wángpái
 102. Chủ bài nhỏ nhất: 最小的王牌  zuìxiǎo de wángpái
 103. Người chơi bài được điểm kém nhất: 最低得分的牌手  zuìdī défēn de pái shǒu
 104. Người thắng cuộc: 赢家  yíngjiā
 105. Xáo bài, trang bài: 洗牌  xǐ pái
 106. Đảo cỗ bài: 切牌  qiè pái
 107. Chia bài: 发牌  fā pái
 108. Hộp chia bài: 发牌盒  fā pái hé
 109. Phía bên trái của người chia bài: 发牌者的左手方  fā pái zhě de zuǒshǒu fāng
 110. 4 người chia 2 phe chơi bài tú lơ khơ: 桥牌  qiáopái
 111. Chơi bài tú lơ khơ: 打桥牌  dǎ qiáopái
 112. Gọi lấy bài trong trò chơi tú lơ khơ: 桥牌戏中的叫牌  qiáopái xì zhōng de jiào pái
 113. Mánh khóe trong trò chơi tú lơ khơ: 桥牌中的飞牌  qiáopái zhōng de fēi pái
 114. Tranh nhau gọi: 争叫  zhēng jiào
 115. Gọi nhảy cóc: 跳叫  tiào jiào
 116. Đưa (xòe) bài ra trước: 率先出牌  shuàixiān chū pái
 117. Chui, dập (bài): 垫牌  diàn pái
 118. Ngả bài: 摊牌  tānpái
 119. Con bài độc nhất: 单张  dān zhāng
 120. Một nước bài trong tú lơ khơ: 桥牌中的一墩牌  qiáopái zhōng de yī dūn pái
 121. Cắt bằng bài chủ: 出将牌  chū jiàng pái
 122. Người phải hạ bài xuống: 牌戏中的明手  pái xì zhōng de míng shǒu
 123. Số bài của người phải hạ bài: 桥牌戏中的明手牌  qiáopái xì zhōng de míng shǒu pái
 124. Phạt điểm trong trò chơi tú lơ khơ: 桥牌中的罚分  qiáopái zhōng de fá fēn
 125. Thắng vừa, thắng nhỏ: 桥牌戏中的小满贯  qiáopái xì zhōng de xiǎomǎn guàn
 126. Thắng lớn: 桥牌戏中的大满贯  qiáopái xì zhōng de dà mǎn guàn
 127. Tú lơ khơ kiểu đánh vòng: 盘式桥牌  pán shì qiáopái
 128. Một ván bài thắng: 一盘胜局  yī pán shèngjú
 129. Bãi cắm trại(khu trại): 露营园  lùyíng yuán
 130. Bãi cắm trại quốc gia: 国家露营园  guójiā lùyíng yuán
 131. Bãi cắm trại công cộng: 公共露营园  gōnggòng lùyíng yuán
 132. Bãi cắm trại thu tiền: 营利性露营园  yínglì xìng lùyíng yuán
 133. Cắm trại: 露营  lùyíng
 134. Cắm trại viên: 露营者  lùyíng zhě
 135. Trại: 营地  yíngdì
 136. Bữa cơm ở trại: 野餐  yěcān
 137. Lửa trại: 篝火  gōuhuǒ
 138. Bao ngủ: 睡袋  shuì dài
 139. Ba lô: 背包  bèibāo
 140. Lều bạt: 帐篷  zhàngpéng
 141. Vải chống ẩm trải trên nền đất: 铺地防潮布  pū dì fángcháo bù
 142. Sân đấu bò: 斗牛场  dòuniú chǎng
 143. Đấu bò: 斗牛  dòuniú
 144. Võ sĩ đấu bò: 斗牛士  dòuniú shì
 145. Dũng sĩ cưỡi ngựa đấu bò: 骑马斗牛士  qímǎ dòuniú shì
 146. Dũng sĩ đi bộ đấu bò: 徒步斗牛土  túbù dòuniú tǔ
 147. Nơi nghỉ mát ở bờ biển: 海滨度假胜地  hǎibīn dùjià shèngdì
 148. Khách sạn trên bãi biển: 海滨旅馆  hǎibīn lǚguǎn
 149. Trang phục tắm biển: 海滨服装  hǎibīn fúzhuāng
 150. Túi đi biển: 海滨袋  hǎibīn dài
 151. Bãi tắm biển: 海滨浴场  hǎibīn yùchǎng
 152. Ô che nắng: 大遮阳伞  dà zhēyáng sǎn
 153. Phòng đánh cờ: 棋室  qí shì
 154. Người chơi cờ: 下棋者  xià qí zhě
 155. Cờ vua: 国际象棋  guójì xiàngqí
 156. Quân cờ vua: 国际象棋棋子  guójì xiàngqí qízǐ
 157. Quân trắng: 白子  báizǐ
 158. Quân đen: 黑子  hēizǐ
 159. Bàn cờ: 国际象棋棋盘  guójì xiàngqí qípán
 160. Ô cờ quân trắng: 棋盘上的白方格  qípán shàng de bái fāng gé
 161. Ô cờ quân đen: 棋盘上的黑方格  qípán shàng de hēi fāng gé
 162. Chơi một ván cờ: 下一盘棋  xià yīpánqí
 163. Đang chơi cờ: 在下棋  zàixià qí
 164. Cờ tướng trung quốc: 中国象棋  zhōngguó xiàngqí
 165. Cờ nhảy: 跳棋  tiàoqí
 166. Cờ quốc tế: 国际跳棋  guójì tiàoqí
 167. Quân cờ quốc tế: 国际跳棋棋子  guójì tiàoqí qízǐ
 168. Bàn cờ quốc tế: 国际跳棋棋盘  guójì tiàoqí qípán
 169. Cờ nhảy tây dương: 西洋跳棋  xīyáng tiàoqí
 170. Quân cờ nhảy tây dương: 西洋跳棋棋子  xīyáng tiàoqí qízǐ
 171. Bàn cờ nhảy tây dương: 西洋跳棋棋盘  xīyáng tiàoqí qípán
 172. Cờ nhảy trung quốc: 中国跳棋  zhōngguó tiàoqí
 173. Cờ ngũ tử, cờ năm quân: 五子棋  wǔzǐqí
 174. Cờ tào cáo: 十五子棋  shí wǔzǐqí
 175. Bàn cờ cờ tào cáo: 十五子棋棋盘  shí wǔzǐqí qípán
 176. Trò chơi đôminô: 多米诺骨牌戏  duōmǐnuò gǔpái xì
 177. Trò chơi súc sắc: 掷骰游戏  zhí shǎi yóuxì
 178. Chơi trò chơi súc sắc: 玩掷骰游戏  wán zhí shǎi yóuxì
 179. Một bộ súc sắc: 一副骰子  yī fù shǎizi
 180. Các điểm chấm trên con súc sắc: 骰子上的点  shǎizi shàng de diǎn
 181. Thả súc sắc: 掷骰子  zhí shǎizi
 182. Mạt chược: 麻将  májiàng
 183. Chơi mạt chược: 打麻将  dǎ májiàng
 184. Người chơi mạt chược: 打麻将者  dǎ májiàng zhě
 185. Một quân bài trong mạt chược: 麻将中的一张牌  májiàng zhōng de yī zhāng pái
 186. Một vòng trong trò chơi mạt chược: 打麻将中的一圈  dǎ májiàng zhōng de yī quān
 187. Bàn mạt chược: 麻将桌  Májiàng zhuō

 

Share: