Share:

Từ vựng Tiếng Trung chủ đề cảm xúc, tâm trạng

 1. 兴奋 xīngfèn: Phấn khởi
 2. 反抗 fǎnkàng: Phản kháng, chống lại
 3. 喜欢 xǐhuān: Thích
 4. 困惑 kùnhuò: Bối rối
 5. 好奇 Hàoqí: Tò mò
 6. 孤独 Gūdú: Cô đơn
 7. 害怕 Hàipà: Sợ sệt
 8. 害羞 Hàixiū: Xấu hổ
 9. 尴尬 Gāngà: Lúng túng
 10. 平静 píngjìng: Bình tĩnh, thanh thản
 11. 忧郁 Yōuyù: Buồn
 12. 快乐 Kuàilè: Vui vẻ
 13. 恨 hèn: Ghét
 14.  惊讶 Jīngyà: Ngạc nhiên
 15. 想家 xiǎng jiā: Nhớ nhà
 16. 担心 Dānxīn: Lo, lo lắng
 17. 支持 zhīchí: ủng hộ
 18. 无聊 Wúliáo: Chán ngắt
 19. 沮丧 Jǔsàng: Uể oải, nản lòng
 20. 爱 ài: Yêu
 21. 生气 shēngqì: Tức giận
 22. 疲惫 Píbèi: Mệt mỏi
 23. 紧张 jǐnzhāng: Căng thẳng, hồi hộp
 24. 讨厌 tǎoyàn: Ghét, chán
 25. 难过 Nánguò: Buồn bã
 26. 顺从 shùncóng: Nghe lời, nghe theo
 27. 骄傲 jiāo’ào: Tự hào
 28. 喜爱 xǐ’ài : thích
 29. 愤怒 fènnù : giận dữ, tức giận
 30. 难过: nánguò : khó chịu, buồn
 31. 烦心: fánxīn :buồn phiền, buồn rầu
 32. 难受: nánshòu : khó chịu, bực bội
 33. 烦闷: fánnǎo : buồn phiền, buồn rầu
 34. 失望:shīwàng : thất vọng
 35. 败兴:bàixìng : cụt hứng, thất vọng chán
 36. 懊丧:àosàng : buồn nản, thất vọng
 37. 丧气:sàngqì : tui nghỉu, thất vọng
 38. 寒心:hánxīn : thất vọng đau khổ
 39. 担心:dānxīn : lo lắng
 40. 担忧:dānyōu : lo lắng, lo nghĩ
 41. 担惊受怕:dānjīngshòupà : lo lắng hãi hùng
 42. 恐惧:kǒngjù : sợ hãi, hoảng hốt, hoảng sợ
 43. 忡忡:chōngchōng : lo lắng, lo buồn
 44. 心烦:xīnfán : phiền lòng, bực dọc
 45. 愤愤:fènfèn : căm giận, tức giận
 46. 生气:shēngqì : tức giận
 47. 光火 : guānghuǒ : nổi giận, nổi cáu
 48. 红眼:hóngyǎn : tức giận, phát cáu
 49. 吃力:chīlì : mệt rã rời
 50. 困乏:kūnfá : mệt mỏi, mệt nhọc
 51. 无力:wúlì : mệt mỏi, không có sức
 52. 疲劳:píláo : mệt nhoài, mệt lả
Share: