Share:

Lại một học viên nữa chia sẻ sự hài lòng với lớp học ở Trung Tâm Cầm Xu .Nhận xét về hững ưu điểm của khóa học, học viên có ý kiến:

“- Được thực hành nhiều.

-Tương tác nhiều với các học viên khác và với giáo viên

– Được nghe phát âm chuẩn, giống người bản địa,được giao lưu với các học viên lớp khác và người Trung Quốc”

 

FullSizeRender

Share: