Share:

[youtube id=”wfs8jiMe4LQ”]

你 好 /nǐ hǎo/: xin chào
早 上 好 /zǎo shàng hǎo/: chào buổi sáng
下 午 好 /xià wǔ hǎo/: chào buổi chiều
晚 上 好 /wǎn shàng hǎo/: chào buổi tối
晚 安 /wǎn ān/: chúc ngủ ngon

Thực hiện: Cầm xu

Share: