NÊN HỌC 214 BỘ THỦ HAY CHỮ HÁN TRƯỚC?

Chữ Hán luôn là trở ngại vô cùng lớn đối với tất cả người học Tiếng Trung, thậm chí là người Trung Quốc bởi độ khó của chữ tượng hình cũng như 214 bộ thủ. Chúng ta thường nhận được lời khuyên rằng hãy học bộ thủ để nhớ chữ Hán dễ dàng hơn, tuy […]

Đọc thêm